ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านคาวิทยา ประเมินผลการปฏิบัติงานในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา  โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 217 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-01-28 14:35:24