โครงการอบรมเยาวชน YOUTH BLOGGERS 2558

โครงการอบรมเยาวชน YOUTH BLOGGERS 2558

โครงการอบรมเยาวชน YOUTH BLOGGERS 2558

โครงการอบรมเยาวชน YOUTH BLOGGERS 2558 จัดขึ้นที่โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมี
ร้อยโททศพล  ไชยโกมินทร์  นายอำเภอ  อำเภอห้วยกระเจา เป็นประธานในการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย คุณปัญญา  สมบุญ 
ผู้จัดการมูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  คุณอิสสระพงษ์  แทนศิริ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย
สำนักงานกาญจนบุรี  คุณภาคภูมิ  น้อยวัฒน์  บรรณาธิการฝ่ายภาพอนุสาร อ.ส.ท. ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
นายสุริยะ  จันทร์สนอง คณะครูและนักเรียน คณะผู้จัดโครงการอบรมเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดคุณค่า  ความสำคัญ
ของวัดทิพย์สุคนธารามและแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอห้วยกระเจาผ่านสายตาเยาวชน  YOUTH  BLOGGERS
เขียนโดย โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 801 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-11-23 14:45:29