ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต (จังหวัดราชบุรี)

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต (จังหวัดราชบุรี)

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต (จังหวัดราชบุรี)

วันนี้ (7 มกราคม 2563) นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต (จังหวัดราชบุรี) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 184 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-01-07 14:21:14