1 ธันวาคม วันเอดส์โลก “World AIDS Day”

1 ธันวาคม วันเอดส์โลก “World AIDS Day”

1 ธันวาคม วันเอดส์โลก “World AIDS Day”

1 ธันวาคม วันเอดส์โลก “World AIDS Day”
“รวมพลังชุมชน ยุติเอดส์”
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียง ร่วม เดินรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก และจัดกิจกรรมประกวด มิสแอนตี้เอดส์ และให้ความรู้เกี่ยวกับเอดส์ การเต้นCover danceเขียนโดย งานเทคโนและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 255 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-12-19 09:20:52