พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ประจำปีการศึกษา 2562
25 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีเขียนโดย งานเทคโนและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 305 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-12-19 09:12:47