ประชุมผู้ปกครองสัญจร ประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมผู้ปกครองสัญจร ประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมผู้ปกครองสัญจร ประจำปีการศึกษา 2562

19-21 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมประชุมผู้ปกครองสัญจร ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน และการพัฒนาสถานศึกษา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในสถานที่ใกล้เคียงเข้าร่วมประชุม และทางสมาคมครูและผู้ปกครองได้ร่วมประชุมผู้ปกครองสัญจรด้วย โดย ผอ.กมล  เฮงประเสริฐ (นายกสมาคม) ได้แจ้งการดำเนินงานของสมาคม ในการประชุมสัญจรครั้งนี้จัดขึ้น 3 วัน ดังนี้

     19 พฤศจิกายน 2562 ประชุมผู้ปกครองสัญจร ณ ศาลากิมเซี่ยงกง เวลา 16.30

     20 พฤศจิกายน 2562 ประชุมผู้ปกครองสัญจร ณ ศาลาวัดปทุมทองรัตนาราม  เวลา 16.30

     21 พฤศจิกายน 2562 ประชุมผู้ปกครองสัญจร ณ ศาลาวัดโรงเข้  เวลา 16.30

 และจะมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนรอบสุดท้ายในวันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

 
เขียนโดย นายเสรี โพธิ์นิล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 1,178 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-21 21:09:11