ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 4/2562

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 4/2562

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 20 พฤศจิกายน  2562 เวลา 10.30 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 1,192 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-21 09:21:09