กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 1/2562

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 1/2562

 กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ในชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่  1/2562

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการจัดกิจกรรม รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 253 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-07 09:33:24