พิธีวางพวงมาลา 23 ตุลาคม 2562

พิธีวางพวงมาลา 23 ตุลาคม 2562

พิธีวางพวงมาลา 23 ตุลาคม 2562


วันปิยมหาราชชาติรำลึก ไทยสำนึกในพระองค์ทรงสถิตย์ 

พระปรีชาปรากฎทศทิศ เป็นที่รักประจักษ์จิตใจประชา

 ธ ทรงวางรากฐานการประเทศ เป็นสาเหตุแห่งไทยให้ก้าวหน้า 

ธ เสด็จประพาสชาตินานา เชื่อมรักษาซึ่งสัมพันธ์นั้นเนิ่นนาน 

พระมหากรุณาธิคุณเปี่ยม สยามเยี่ยมยิ่งใหญ่แผ่ไพศาล 

พระเมตตาต่อประชามาบันดาล ทาสนับล้านหลุดพ้นจนเป็นไท

 เราสำนึกจารึกใจไว้ด้วยภักดิ์ ขอตระหนักในสิ่งที่ทรงมอบไว้ 

ปฏิญาณต่อตนเถิดคนไทย รักชาติไว้ใฝ่ช่วยเหลือเพื่อแผ่นดิน

ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่

เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 936 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-10-23 10:55:34