ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา

วันนี้ (15  ตุลาคม 2562) เวลา 9.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมให้การต้อนรับ และรับรายงานตัว นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน 9 ราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 1 ราย ที่มาฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสำนักงาน ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 270 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-10-15 13:21:50