มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (รอบที่ 2)

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (รอบที่ 2)

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (รอบที่ 2)

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2562 (รอบที่ 2) โดยมีผู้ปกครองนักเรียน และครูที่ปรึกษานักเรียนที่รับทุนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา นำโดย ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ เป็นประธานในการมอบทุนเขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 940 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-10-09 09:48:07