โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2562 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะครูและนักเรียน

โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2562 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะครูและนักเรียน

โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2562 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะครูและนักเรียน

วันที่ 4 กันยายน 2562 โรงเรียนได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูจากประเทศญี่ปุ่นในโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2562  โดยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี(MEXT) ญี่ปุ่น
Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) และสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ศธ. ได้นำคณะครูจากประเทศญี่ปุ่นร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนได้ร่วมกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 พูดคุยกับนักเรียนและครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม สร้างปรากฏการณ์ที่ดีและเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนเป็นอย่างดียิ่งเขียนโดย นายสุรชัย ใจจง โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน 1,458 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-09-11 23:27:45