โรงเรียนสวนผึ้งวิทยารับการประเมินนิเทศโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยารับการประเมินนิเทศโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยารับการประเมินนิเทศโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยารับการประเมินนิเทศโรงเรียนคุณธรรมจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ในวันที่ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา และท่านคณะกรรมการได้เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์โรงรเียนสวนผึ้งวิทยา รวมทั้งศูนย์ธรณี เขียนโดย โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน 820 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-11-06 06:35:59