กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

งานห้องสมุดได้จัดกิจรรมการแข่งขันประเภทต่าง ๆ เนื่องในวันสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ ๕-๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 627 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-08-16 14:46:35