การมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ม.2 ประจำปีการศึกษา 2561

การมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ม.2 ประจำปีการศึกษา 2561

การมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ม.2 ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ที่ได้เกรดเฉลี่ยในปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ 3.80 ขึ้นไป 

ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 351 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-08-06 16:17:29