อบรมพัฒนาศัักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้ ICT

อบรมพัฒนาศัักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้ ICT

 อบรมพัฒนาศัักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้ ICT

การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 615 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-07-28 11:28:46