พิธีมอบเกียติบัตร

พิธีมอบเกียติบัตร

พิธีมอบเกียติบัตร

พิธีมอบเกียรติบัตรเขตพื้นที่ดีเด่น ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 573 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-07-28 11:25:41