กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ณ.วัดศรีสุวรรณและวัดสมเด็จ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 580 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-07-28 11:23:04