ประชุมผู้ปกครอง 24-25 ตุลาคม 2558

ประชุมผู้ปกครอง 24-25 ตุลาคม 2558

ประชุมผู้ปกครอง 24-25 ตุลาคม 2558

โรงเรียนประชามงคลได้ประชุมผู้ปกครองเมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2558 โดยวันที่ 24 ตลาคม 2558 จะเป็นการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนไป-กลับ และวันที่ 25 ตุลาคม 2558 จะเป็นการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนหอพัก วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เปิดภาคเรียนที่ 2/2558 
เขียนโดย โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 560 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-10-28 15:08:11