กิจกรรมโครงงานคุณธรรม

กิจกรรมโครงงานคุณธรรม

กิจกรรมโครงงานคุณธรรม

               25 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกร่วมกันจัดทำโครงการคุณธรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยนักเรียน 1 ห้องเรียนจัดทำโครงงานคุณธรรม 1 เรื่อง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
เขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 741 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-07-25 19:49:08