การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สร้างห้องประชุมอยู่สุข

การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สร้างห้องประชุมอยู่สุข

การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สร้างห้องประชุมอยู่สุข

21 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้จัดการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

สร้างห้องประชุมอยู่สุข โดยมี พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการ

ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผู้อำนวยการโรงเรียนนายจำนงค์ ภักดี เป็นประธานในพิธี
เขียนโดย นายพิศิษฏ์ ศุภวิชญ์ธัญธร โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน 1,286 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-07-24 19:30:27