ปัจฉิมนิเทศ ๒๕๖๑

ปัจฉิมนิเทศ ๒๕๖๑

ปัจฉิมนิเทศ ๒๕๖๑

รับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒เขียนโดย นายธีระพงษ์ ภิรมย์รื่น โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน 157 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-07-18 10:05:42