กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ

กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ

กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้จัดกิจกรรมตลาดอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 425 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-28 09:33:43