มอบเกียรติบัตรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

มอบเกียรติบัตรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

มอบเกียรติบัตรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้ กับคุณครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 362 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-28 09:31:54