พิธีการมอบเกียรติบัตร

พิธีการมอบเกียรติบัตร

พิธีการมอบเกียรติบัตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ได้มอบรางวัลเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันต่าง ๆ เนื่องในวันสัปดาห์สุนทรภู่ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 326 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-28 09:29:28