เดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้ร่วม เดินขบวนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ วันที่ ๒๖ มิถุ่นายน พ.ศ.๒๕๖๒เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 342 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-28 09:28:39