เลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 375 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-28 09:26:34