การติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

การติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

การติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

            27 มิถุนายน 2562 ดร.อโนทัย ทัณกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ทั้ง 5 ฝ่าย เข้ารับการติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จากคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ประธานสหวิทยาเขตพลอยไพลิน นางอรณิชชา คชนา เลขานุการฯสหวิทยาเขตพลอยไพลิน และนางช่อทิพย์ อินทรักษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.8 วัตถุประสงค์เพื่อนิเทศติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมภายในสถานศึกษาเขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 234 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-27 17:37:15