งานประกวดผลงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ปี 2562

งานประกวดผลงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ปี 2562

งานประกวดผลงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ปี 2562

วันนี้  (13 มิถุนายน 2562) เวลา 8.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมการประกวดผลงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ปี 2562 และร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 วิทยาเทคนิค ราชบุรี
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 222 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-13 13:33:14