ส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

ส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

ส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

โรงเรียนประชามงคลจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดย นางอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้ตรวจสถานที่ รับเลือกตั้ง เเละใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในครั้งนี้เขียนโดย นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 169 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-12 20:40:37