การประเมินโครงการโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซนต์

การประเมินโครงการโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซนต์

การประเมินโครงการโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซนต์

ภาพการประเมินโครงการโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซนต์
ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ท่านสารมารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 329 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-10 15:44:11