620527 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว

620527 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว

620527 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว
เขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 295 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-02 15:55:22