การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6

           ภาพการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่5
                            และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 
          ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
                                    วันที่ 2 มิถุนายน 2562



เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 270 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-02 10:52:59