ค่าย"ฟันเฟืองสานฝัน" คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าย"ฟันเฟืองสานฝัน" คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าย

ท่านผู้อำนวยการ วรากุล หงษ์เทียบ รองผู้อำนวยการนิพนธ์ แก้วจีน หัวหน้ากลุ่มบริหาร และงานแนะแนว ร่วมต้อนรับ คณะอาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในพิธีเปิดค่าย"ฟันเฟืองสานฝัน"  วันที่ 21-31 พ.ค.2562 โรงรียนโพธาวัฒนาเสนีเขียนโดย นายสราวุธ สุธีรวงศ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 375 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-05-23 09:51:33