ประชุมโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์

ประชุมโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์

ประชุมโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์

การประชุมสัมนาผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ ท้งหมด 10 โรงเรียนทั่วประเทศ เรื่อง กระบวนการจัดการถ่ายทอดวัฒนธรรมเทพศิรินทร์ ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค. 2562เขียนโดย งานเทคโนและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 192 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-05-07 10:34:47