เล่าขานตำนานบ้านกำแพง ณ วัดกำแพงใต้ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

เล่าขานตำนานบ้านกำแพง ณ วัดกำแพงใต้ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

เล่าขานตำนานบ้านกำแพง ณ วัดกำแพงใต้ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

20-21 เมษายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำการแสดง ชุด ระบำเมืองราช ระบำลพบุรี และเอ้ดอกคูณ ร่วมแสดงในงาน “เล่าขานตำนานบ้านกำแพง” ณ ลานวัฒนธรรม วัดกำแพงใต้ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
      - อำนวยการฝึกซ้อม โดย ผอ.วรากุล หงษ์เทียบ
      - ฝึกซ้อมการแสดง โดย ครูจารุนิภา ด่านปานเขียนโดย นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 499 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-04-23 15:33:30