การแสดงจินตลีลา ชุด รัตนโกสินทร์ พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3-ม.6 ปีการศึกษา 61

การแสดงจินตลีลา ชุด รัตนโกสินทร์ พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3-ม.6 ปีการศึกษา 61

การแสดงจินตลีลา ชุด รัตนโกสินทร์ พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3-ม.6 ปีการศึกษา 61

29 มีนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการแสดงจินตลีลา ชุด "รัตนโกสินทร์" ในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561  ณ อาคารธนดลนุเคราะห์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
      - อำนวยการฝึกซ้อม โดย ผอ.วรากุล หงษ์เทียบ และ รอง ผอ.นิพนธ์ แก้วจีน
      - ฝึกซ้อมการแสดงโดย ครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ ตำแหน่งครูชำนาญการ
 เขียนโดย นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 604 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-04-01 10:29:17