การแสดง 4 ภาค พิธีเปิดกีฬาสัมพันธ์ครูมัธยมศึกษา จ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2561

การแสดง 4 ภาค พิธีเปิดกีฬาสัมพันธ์ครูมัธยมศึกษา จ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2561

การแสดง 4 ภาค พิธีเปิดกีฬาสัมพันธ์ครูมัธยมศึกษา จ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2561

28 มีนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จัดการแสดง ชุด รำ 4 ภาค ร่วมกับวงโยธวาฑิต  ในงานกีฬาสานสัมพันธ์มัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
      - อำนวยการฝึกซ้อม โดย ผอ.วรากุล หงษ์เทียบ และ รอง ผอ.นิพนธ์ แก้วจีน
      - ฝึกซ้อมการแสดงโดย ครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ และ ครูอรรถวุฒิ เอมโกษาเขียนโดย นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 381 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-04-01 10:20:16