สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

               31 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกดำเนินการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เวลา 08.30น. - 15.10น.เขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 328 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-03-31 18:31:14