พิธีมอบประกาศนียบัตร โดยท่าน ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี

พิธีมอบประกาศนียบัตร โดยท่าน ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี

พิธีมอบประกาศนียบัตร โดยท่าน ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย...ฯพณฯ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒เขียนโดย งานเทคโนและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 488 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-03-29 08:26:58