การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาดชาด โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ประจำปีการศึกษา 2558

การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาดชาด โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ประจำปีการศึกษา 2558

การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาดชาด โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ณ โรงเรียนโพธาวัฒนนาเสนี ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2558
เขียนโดย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 1,545 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-10-03 07:25:27