การประชุมชี้แจงสนามสอบคณะทำงาน (O-NET) ม.6

การประชุมชี้แจงสนามสอบคณะทำงาน (O-NET) ม.6

การประชุมชี้แจงสนามสอบคณะทำงาน (O-NET) ม.6

                วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:00 น. ดร.อโนทัย ทัณกาศ เป็นประธานการประชุมชี้แจงสนามสอบคณะทำงาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมไพลิน2 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะทำการสอบในวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562เขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 590 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-03-01 21:16:02