ร่วมแสดงความยินดีกับครูละมัย ปานกลาง เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ

ร่วมแสดงความยินดีกับครูละมัย ปานกลาง เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ

ร่วมแสดงความยินดีกับครูละมัย ปานกลาง เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการและครูร่วมแสดงความยินดีกับครูละมัย ปานกลาง คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทรืลาดหญ้า กาญจนบุรี เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนบ้านวังมะนาวเขียนโดย งานเทคโนและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 306 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-03-01 13:37:15