พิธีเปิด “กิจกรรมนิทรรศการ Open House เปิดบ้านวิสุทธรังษี”

พิธีเปิด “กิจกรรมนิทรรศการ Open House เปิดบ้านวิสุทธรังษี”

พิธีเปิด “กิจกรรมนิทรรศการ Open House เปิดบ้านวิสุทธรังษี”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมนิทรรศการ Open House เปิดบ้านวิสุทธรังสี  ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรีเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 276 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-02-15 10:34:17