งานชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ครั้งที่19

งานชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ครั้งที่19

งานชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ครั้งที่19

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

งานชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ครั้งที่19 จากโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ ทั่วประเทศ 10 โรงเรียน จำนวน 4,000 กว่าคน
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 7-9 ก.พ.62เขียนโดย งานเทคโนและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 343 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-02-12 19:30:53