"กิจกรรมทัศนศึกษา โครงการเรียนรูสู่โลกกว้าง"

"กิจกรรมทัศนศึกษา โครงการเรียนรูสู่โลกกว้าง"วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ได้พานักเรียนไปทัศนศึกษา ที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยเขียนโดย โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน 287 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-02-12 17:00:41