กิจกรรมพี่ช่วยน้อง

กิจกรรมพี่ช่วยน้อง

กิจกรรมพี่ช่วยน้อง

โรงเรียนประชามงคลขอขอบคุณคณะวิทยากรจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ เป็นอย่างสูง ที่ได้ดำเนินกิจกรรมพี่ช่วยน้อง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในระหว่างวันที่ 21 -25 มกราคม 2562เขียนโดย นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 211 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-28 13:38:04