คณะผู้บริหารและครูร่วมกันติว O-net ให้กับนักเรียน

คณะผู้บริหารและครูร่วมกันติว O-net ให้กับนักเรียน

คณะผู้บริหารและครูร่วมกันติว O-net ให้กับนักเรียน

คณะผู้บริหารและครูร่วมกันติว O-net ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนเขียนโดย งานเทคโนและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 231 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-28 08:44:03