รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงงาน ณ เขื่อนวชิราลงกรณ์ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ในการนี้โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้นำผลงานนักเรียน ผ้าทอมือ ถวายทอดพระเนตรเพื่อทรงเลือกไปจำหน่ายในร้านภูฟ้า  ทรงมีพระปฏิสันฐานด้วยกับคณะครูและนักเรียน ตลอดจนทรงชื่นชมนักเรียนที่ถวายรายงานการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม จนสามารถประกวด OTOP Junior 2018 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับซื้อผ้าทอทั้งหมดที่นำไปถวายทอดพระเนตร ตัวแทนนักเรียนน้อมเกล้าฯ ถวายผ้าทอมือและผ้าขาวม้าลายตาจักแด่พระองค์ท่าน  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้ 
                                                    ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
                        ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมฯ คณะครูนักเรียนโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมเขียนโดย นายสุรชัย ใจจง โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน 1,422 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-15 21:34:33