ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (จังหวัดราชบุรี) ปีการศึกษา 2562

ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (จังหวัดราชบุรี) ปีการศึกษา 2562

ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (จังหวัดราชบุรี) ปีการศึกษา 2562

วันนี้ (10 มกราคม 2562) เวลา 9.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มอบหมายให้ นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (จังหวัดราชบุรี) ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 221 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-10 11:21:32